Comisiynau

Bocs Cneuan Ffrengig gydag ymwahanydd symudadwy Ffawydd

Mare’s bocs yma wedi ei gomisiynu gan cwsmer gyda gofynion penodol. Daeth y darn coedyn yn wreiddiol o ardd ym mhentref Llandegfan ar Ynys Mon, cyn ei blancio, sychu ac yna ei drawsnewid i mewn i’r bocs unigryw yma. Mae lliw bras y Cneuan Ffrengig yn canmol y Ffawydd goleuach. Colfach allan o’r un darn sydd yn agor a cau y bocs.

Dyma enghraifft o focs unigryw a allwn greu i ofynion penodol cwsmeriaid.

Maint: Hyd 240mm x Lled 200mm x Dyfnder 80mm

Bocsys Medal

Mae’r lluniau olynol yn dangos enghreifftiau o focsus medal a gynhyrchwyd i ofynion unigryw. Yn aml, mae ennillwyr medalau yn amharod i ddangos yr adnabyddiaeth. Yn ein barn ni, dylied dangos y medalau gyda’r parch y meant yn eu haeddu.

Mae pob bocs medal yn unigryw i’r medal(au) sydd angen eu harddangos. Rydym yn fodlon trafod gofynion pob cwsmer i benferfynnu ar y maint, coedyn, a cynllun y colfach priodol.

Bocsus Gemwaith

Mae posib creu bocs unigryw i gadwyn, oriawr, clystlysau ac yn y blaen. Eto, rydym yn hapus i drafod gofyniadau penodol gyda’r cwsmer.

Meinciau Ardd

Meinciau ardd unigol a wnaed o bren caled o’ch dewis i’r dimensiynau sydd ei angen arnoch.

Mainc ardd pren caled –

Blychau pren caled ar gyfer eitemau penodol o emwaith, oriorau, medalau, llythyrau neu unrhyw beth arbennig i chi.
Blwch Gemwaith pren caled  – bocs medalau –

Comisiynau Bocsus Lluosog

Comisiynau blychau lluosog a gynhyrchir ar gyfer swyddogaethau penodol, bocsus cardiau busnes, gorchuddion blwch papur tissue a llyfrynnau gwybodaeth i westeion, y cwbl wedi eu gwneud o bren caled, yn enghreifftiau o brosiectau a gwblhawyd.

Mae pob prosiect yn cael eu gwblhau yn ein gweithdy cartref.

 

Wrth barhau i ddefnyddio'r wefan, rydych yn cytuno i'n defnydd o cwcis Mwy o wybodaeth

Mae'r gosodiadau cwcis ar y wefan hon yn "caniatáu cwcis" er mwyn rhoi'r profiad pori gorau posib. Os ydych yn parhau i ddefnyddio'r wefan heb newid eich gosodiadau cwcis neu os ydych yn clicio ar "Derbyn" isod yna rydych yn cydsynio i hyn.

Cau